Centre Orientatiu de Bio-Regeneració Aplicada (C.O.B.R.A.).
Cartagena, 230, 5è 1a. 08013 Barcelona (Estat espanyol). Telèfon: 934501300. Fax: 934564825.
 
Assessors Científics Extrangers:
Doctor Alfred Hässig (Inmunòleg, Suïssa).
Doctor Heinrich Kremer (Metge, Alemanya).
Doctor Fidias E. León-S. (Neuròleg, Colòmbia).
Doctor Stefan Lanka (Viròleg, Alemanya).
Doctor Eduardo Verzini (Nefròleg, Argentina) + 1998.


 Centre d'Estudis Naturistes (C.E.N.).
Mallorca, 257, 1er 1a. 08008 Barcelona (Estat espanyol). Telèfons: 932156039 / 932156088. Fax: 932156088.

Associació Cultural Luna Hiena.

Associació de Vencedors de la SIDA (A.V.S.).

Desena Convocatòria.
Premi existeix el «VIH»*?.

El Centre Orientatiu de Bio-Regeneració Aplicada (associació C.O.B.R.A., mercès a diners aportat per socis exclusivament per això), el Centre d'Estudis Naturistes (C.E.N.) i l'Associació de Vencedors de la SIDA (A.V.S.), amb seu les tres a Barcelona, i l'Associació Cultural Luna Hiena, de Alcázar de San Juan, convoquen per desena vegada (conclosos els terminis corresponents a les convocatòries primera, realitzada el 26 de novembre del 1996; segona, el 27 de gener del 1997; tercera, el 28 d'abril del 1997; quarta, el 30 de juliol del 1997; cinquena, el 31 d'octubre del 1997; sisena, l'1 de febrer de 1998, setena, el 2 de maig de 1998, vuitena el 3 d'agost de 1998 i novena el 4 de novembre de 1998):

Un PREMI a qui -viròleg, investigador, biòleg, metge, analista, periodista, polític, funcionari,...- simplement dugui fotocòpia de les revistes científiques que poden ser citades com a referències originals en les que es provi concloentmente (veure «Criteris a acomplir») que fou aïllat i caracteritzat el «VIH» («Virus de la Inmunodeficiència Humana»), condició necessària per afirmar que «el VIH existeix», que «el VIH es la causa de la SIDA» i que «els tests de la SIDA són vàlids».

Des del 26 de novembre del 1996, l'esmentat Premi està dotat amb 1.000.000 pessetes per part de l'associació C.O.B.R.A., des del 26 d'agost del 1997 amb 250.000 pessetes per part del Centre d'Estudis Naturistes, des del 11 de març del 1998 amb 250.000 pessetes per part de l'Associació Cultural Luna Hiena i des del 5 de desembre del 1998 amb 250.000 pessetes de l'Associació de Vencedors de la SIDA.

A més a més, la revista anglesa Continuum ofereix des de desembre del 1995 un premi de mil lliures esterlines, l'associació alemana MuM un altre de mil marcs alemanys, l'associació colombiana ASI-NO-HIV un altre d'un milió de pesos colombians, l'associació brasilenya TAPS un altre de deu mil reais. i l'associació txeca HERETES un altre de cent mil corones txeques.

Naturalment, aquestes quantitats es sumarien i s'entregaria el total a qui(ns) dues(sin) les proves a l'Estat espanyol o en un altre pais. Aleshores es tracta d'un Premi Internacional amb un import ja superior als QUATRE MILIONS I QUART de pessetes.

Termini de presentació de candidatures.

Aqueta desena convocatòria es tancarà el 5 de maig del 1999. I el 6 de maig del 1999 s'obrirà la onzena si ningú aporta...

Tribunal.

Considerem lògic que estigui constituït pels principals representants de la versió oficial, que tot el món considera son els Drs. Gallo, Montagnier y Ho (l'«Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears», «La Caixa» i altres entitats tenen estretes relacions amb ells), i els principals representants de la versió crítica o analítica, que considerem són la Dra. Papadopulos i el Dr. Lanka. A més a més, queden invitats a formar part aquells biòlegs cel·lulars, genetistes, biòlegs moleculars, microbiòlegs, etc., que siguin professors d'Universitat ó ensenyin, exerceixin ó investiguin a hospitals ó altres centres que NO depenguin de laboratoris farmacèutics


Criteris a acomplir.

El criteri aplicat per a afirmar l'existència de tot virus real ha consistit a demostrar que ha estat correctament aïllat i caracteritzat, per la qual cosa és obligatori acomplir els quatre requisits.

Resumint: aportar els articles científics que puguin ser citats com referències originals on es demostri que el «VIH» ha estat aïllat en tant que virus.

Pero donat que oficialment es diu que el «VIH» és un «retrovirus», s'acceptaria acomplir els requisits acordats en un encontre de «retroviròlegs» celebrat a l'Institut Pasteur el 1973.

Resumint: També s'acceptaria, doncs, que es presentessin els articles científics que puguin ser citats com a referències originals on es demostri que el «VIH» ha estat aïllat en tant que «retrovirus».


L'associació C.O.B.R.A., el C.E.N., l'Associació Cultural Luna Hiena, A.V.S., i demés, inviten a totes les associacions, organitzacions, personalitats, etc., a sumar-se a la convocatòria de l'esmentat Premi. Quantes més siguin les entitats i les persones convocants, major serà l'impacte social de la convocatòria. Si a més a més els nous convocants poden contribuir a augmentar el premi, també creixerà l'atenció dels mitjans de comunicació i l'eco col·lectiu aconseguit. Tot això ajudarà a que s'inicii un DEBAT S.I.D.A. que els científics, metges, associacions, etc., crítics i analítics de la «SIDA» i els propis afectats vencedors de la «SIDA» porten anys demanant.

Barcelona, 5 de febrer del 1998.

Lluís Botinas (director de C.O.B.R.A.).

Oriol Ávila (director del C.E.N.).

Associació Cultural Luna Hiena.

Auguri Sagarra (portaveu d'A.V.S.).


Per a facilitar la presentació de les proves, els candidats poden escollir quin dels dos principals models de «VIH» fins avui proposats és el que pretenen demostrar que existeix:

O el «VIH-model-Gallo-Montagnier», acceptat entre 1984 i 1995, segons el qual el «VIH» seria un lentivirus, amb un periode de latència que cada any que passava s'allargava un any, i que era dificilissim de trobar inclús en «malalts terminals de SIDA» que poc després morien «víctimes de l'infecció per VIH».

O el «VIH-model-Ho», vigent des de 1995, segons el qual el «VIH» seria un virus de gran velocitat, que es multiplica milers de milions de cops des del primer dia, i que es troba a tot arreu, tot això com a conseqüència d'aplicar la nova tècnica anomenada PCR. (El mateix inventor de la PCR, el Dr. Kary B. Mullis, manifestà que aquesta tècnica no serveix per a mesurar les preteses cargues virals!)


free-news.org