SIDA. Dimissió.

El coordinador del programa de prevenció del VIH/SIDA de Florida fa pública la seva dimissió.

3 de juny de 1999.

Robin Keene, SCHNS, Communicable Disease Supervisor.
Manatee Copunty Health Department.

Benvolguda Sra. Keene:

Si us plau, accepti la meva dimissió com a contractat pel Departament de Salut, efectiva dues setmanes des d'avui, el 17 de juny del 1999.

Després de mesos de lluita i d'intensa investigació, lamento no poder continuar acomplint els requeriments mandatats per la Salut Pública per a cobrir aquest lloc amb bona consciència. Com sap, durant l'any passat he investigat material científic que posa en qüestió les bases mateixes de la resposta de la Salut Pública a la SIDA. Després d'una acurada avaluació, considero que no puc continuar promovent l'Educació sobre el VIH/SIDA ni l'aplicació dels tests de VIH com ordena el Departament de Salut de l'Estat de Florida. A més a més, no puc presentar l'educació sobre la SIDA d'acord amb les instruccions de la Salut Pública. Si ho fes, estaria violant la meva pròpia consciència, donat que aquestes instruccions reconeixen i promouen una única opinió científica respecte la causa de la SIDA.

Després d'una acurada investigació, és lamentablement clar que ha existit un cisma en l'investigació sobre la SIDA des del políticament carregat anunci del Dr. Robert Gallo al món que el VIH és la probable causa de la SIDA (1984). Desgraciadament, només una part de les dades científiques han estat posades a l'abast del públic. Aquesta part és, de bon tros, la més poderosa, recolçada pels dipòsits financers de les agències del govern federal, com els CDC i els NIH, que financen la majoria de campanyes d'informació i dels programes d'investigació. Aquesta ciència dominant és promocionada i inclús manipulada pels gegants farmacèutics, que tenen un motiu obvi de benefici. El sistema de Salud Pública i les companyies farmacèutiques són la principal font d'informació sobre la SIDA pels proveïdors de cures de salut i limiten la seva informació a només una part del debat científic, ignorant i inclús suprimint l'investigació científica contrària. Recolçat per uns medis de comunicació complaents, el Servei de Salut Pública ha fet de tot per a silenciar les opinions científiques contràries, i en conseqüència ha negat a la població el seu fonamental dret a un consentiment informat.

Per la present retiro la meva participació d'allò que un dia pot ser vist com la major violació del principi de consentiment informat en l'història de la Salut Pública.

Molt sincerament

Mark Pierpont
Coordinador del Programa de Prevenció sobre el VIH/SIDA.

Copia a:
Dr. Gladys Branic, Director, MCHD.
Alice Gross, Nursing Director, MCHD.
Wayne Walker, Human Resources, MCHD.
Lisie House, HIV/AIDS Program Coordinator, Area 6.

Article publicat en el número 6, volum 5, de la revista «Continuum».


free-news.org