Declaracions del Dr. Luc Montagnier.

Respecte de com el Dr. Montagnier suggereix que no hi ha transmissió heterosexual del VIH. En conseqüència, la SIDA no es transmitiria heterosexualment. Aleshores per via heterosexual no podria haver cap increment, tampoc en dones!, ni del número de persones seropositives ni del número de casos de SIDA.

Luc Montagnier.
Dr. Luc Montagnier:
«Els ceps (del virus VIH) que circulen a Europa són ceps que tenen una feble transmissió heterosexual, per la qual cosa no hi ha un pas important (en els heterosexuals).

Hi ha hagut un pas... Ha hagut un cert paso en les dones, principalment entre les toxicòmanes i les bisexuals, però no hi ha hagut una cadena de transmissió que s'hagui establert. Aleshores no hi ha transmissió heterosexual important, i pens que no n'hi haurà.

Es poden esmentar, per exemple, els estudis fets entre treballadores del sexe, les prostitutes; aquests estudis mostren que un 2 o 3% estàn infectades, perà aquesta taxa no augmenta, exceptuant les prostitutes toxicòmanes».

Extret del reportatge «SIDA: el dubta», de Djamel Tahi, video que els experts oficials espanyols de la SIDA pretenen censurar pressionant a TVE per a que no l'emeti.

Abandonaren l'estudi de gravació el 14 d'octubre del 1996 perquè la directora del programa «La nit temàtica» es negà a acceptar la condició per ells exigida que s'enretirés l'esmentat reportatge.

Més informació a: Plural-21


free-news.org