Capítol anterior

Capítol XXX.

Recollida de signatures.

Aliments manipulats genèticament?. NO, GRÀCIES.

Els aliments manipulats genèticament estàn arribant a les nostres cuines i els nostres estòmacs sense etiquetatge distintiu, contra la voluntat de la majoria de la població (expressada en nombrosos sondejos i enquestes) i sense que haguem pogut pronunciar-nos democràticament al respecte.

Malgrat la propaganda interesada de les empreses multinacionals del sector, hi ha nombrosos problemes de seguretat no resolts: creiem que els riscos per la salut humana, el sistema alimentari, la conservació dels ecosistemes i la justícia social són ara per ara inacceptables. La comercialització d'aliments transgènics -en l'actual context econòmic i social- és un acte irresponsable que converteix als consumidors en conillets d'índies humans, i a la nostra insustituïble biosfera en un laboratori d'alto risc, doncs desconeixem els efectes, especialment a llarg termini, dels organismes modificats genèticament i, sota la pressió de forts interesos comercials, no només estem donant el temps ni els mitjans per a estudiar adeqüadament aspectes essencials de bioseguretat.

Amb el recent desastre de les «vaques boges» n'hi hauria d'haver prou per a fixar, d'una vegada, ferms criteris de prudència en el que respecta a l'industrialització de l'alimentació humana.

En aquest context, la possibilitat de patentar éssers vius i les seves parts exten la privatització i mercantilització de la naturalesa molt més enllà del moralment acceptable, i obra una molt inquietant perspectiva de control monopòlic dels processos vitals per un grapat d'empreses transnacionals.

Per tot això, les persones sotasignants declarem:

NO ALS ALIMENTS OBTINGUTS PER MANIPULACIÓ GENÈTICA (retirada, en particular, de la soja i el blat transgènic que a l'Estat espanyol ya ha entrat dins la cadena alimentària).

NO A LES PATENTS SOBRE LA VIDA (retirada, en particular, de la Directiva sobre patents biotecnològiques que l'Unió Europea preten aprovar el 1998).

NO A L'ALLIBERAMENT EN EL MEDI AMBIENT D'ORGANISMES MODIFICATS GENÈTICAMENT.

Realització d'un ampli procés de CONSULTA PÚBLICA sobre aquests temes que culmini en la CELEBRACIÓ d'un REFERÈNDUM VINCULANT, como ho exigeix el dret democràtic d'una societat (i no només de l'indústria) a decidir sobre l'orientació de les activitats que tindràn un impacte radical en el futur de la vida de les persones.

[NOTA: Aquest procés de recollida de signatures ja va finalitzar. Podeu no obstant fer servir aquest text (o fragments d'ell) per altres iniciatives de recollida de signatures per aquest tema].

Nom i cognoms:

Adreça:

Població i Codi Postal:

Província:

DNI:

 

Fi?.


Capítol anterior

free-news.org