Capítol anterior. - Capítol següent.

Capítol VI.

En el capítol anterior...
A l'Índia cremen els camps experimentals a Monsanto.

Mentrestant, a Europa, es fan públics documents interns de la multinacional...

Monsanto.Segons uns documents interns que han estat filtrats, Monsanto, la companyia líder en producció d'aliments transgènics s'enfronta a un greu desprestigi en el Regne Unit i Alemania degut a l'enderrocament que ha patit el recolçament social a les seves tecnologies radicalment noves. Emmig d'un augment de problemes amb els mitjans de comunicació i hostilitat per part dels supermercats, només els alts funcionaris del govern i membres del parlament, principalment laboristes, han mostrat un suport creixent a les polèmiques tecnologies de Monsanto l'any passat.

Dos documents interns filtrats a Greenpeace i confirmats com veritables per Monsanto ahir (dimarts 17 de novembre), afirmen que la companyia ha de posar en pràctica mesures per abordar la crisi. Un portaveu de l'empresa digué que Monsanto no havia arribat a plantejar-se retirar-se d'ambdós països però si que estaven preocupats per la situació. Encara que sondejos independents reflexen que el públic britànic no es fia de l'introducció d'aliments modificats genèticament, aquest és la primera anàlisi interna de la companyia que s'ha fet pública. Segons els documents, els darrers sondejos de Monsanto i grups de discussió mostren que malgrat la campanya de publicitat d'un milió de lliures esterlines l'oposició pública ha continuat disparant-se. «En cada moment seguim pensant que hem tocat fons... però aparentment no és així», escriu l'autor dels documents Stan Greenberg, un tècnic en enquestes estadounidenc que ha treballat per Clinton, Tony Blair i el canceller alemany Gerhrard Schroeder. L'estratègia de Monstanto a la Gran Bretanya s'ha centrat en convèncer una èlit socioeconòmica dels beneficis dels aliments transgènics, per a que pugui incidir sobre altres persones per a que acceptin els aliments amb ingredients modificats genèticament. Es diu al document que l'únic avenç que han aconseguit és precisament amb aquesta èlit, formada principalment per alts funcionaris de les escales superiors i diputats amb els que es té constància que s'han mantingut reunions.

Segons Greenberg: «El seguiment en els mitjans de comunicació de la biotecnologia ha estat especialment difícil en el Regne Unit» on «els principals diaris i periodistes han dut una campanya contra els aliments transgènics».

Greenberg recomana a la companyia que seria bo que estigués preparada per a una crisi a Alemania, on Monsanto afirma tenir menor suport a nivell europeu cap els aliments manipulats genèticament. Daniel Veraksi, de Monsanto, digué a Londres ahir a la nit: «aquesta informació no és nova ni diferent d'allò que ja s'ha dit anteriorment».

El Ministre d'Agricultura ha anat més enllà i s'ha doblegat davant la pressió de l'indústria biotecnològica i ha abandonat els plans per a que les proves de collites modificades genèticament es fessin a gran escala. La nova legislació que s'està aprovant acceleradament al Parlament redueix el nombre de proves necessàries per a evaluar noves plantes i varietats de llavors, tallant dràsticament la quantitat d'informació recopilada pel ministeri abans que la collita pugui arribar al públic.

La normativa segueix l'amenaça d'acció legal de l'indústria i és contraria a la seva intenció originària de controlar les noves varietats. El Sindicat Estatal de Pagesos (NFU), l'Associació de Propietaris Agrícoles del pais, l'Associació de Conreadors de Llavors de Lincolnshire i Friends of the Earth han presentat objeccions als plans del govern. Però Lord Donoughue, subsecretari parlamentari en el MAFF, no ha admès les queixes, i ha posposat la regulació.

Els Lliberals Demòcrates tenen l'intenció de paralitzar els canvis. Les protestes a la nova regulació del govern seran presentades per Norman Baker, diputat del partit Lliberal Democràtic per Lewes. El sr. Baker digué ahir «hi ha raons per a que es realitzin més exàmens de les llavors manipulades genèticament, no per a que es redueixin». La nova normativa deroga la necessitat que les esmentades proves siguin duplicades, fet que causa una gran preocupació a la NFU per la possibilitat que noves varietats poguessin plantar-se en el Regne Unit basades en proves realitzades a l'estranger.

Pete Riley, de la campanya de «Friends of the Earth», digué que l'«enginyeria genètica és una tecnologia nova i encara impredecible, per la qual cosa reduir a la meitat la quantitat d'informació necessària no és només poc convincent sinó que, a més a més, suposa un menyspreu a la gran preocupació social al respecte».


Capítol anterior. - Capítol següent.

free-news.org