Gil Gutknecht.Carta d'un diputat als magnats de la SIDA.
Gil Gutknecht. Diputat en el Congrés per Minnesota.

El text següent és una còpia d'una cart molt important dirigida al Doctor Antony Fauci d'un diputat de Minnesota, Gil Gutknecht. L'original està en fulls amb capçalera del Congrés (dels EE. UU.). (Aquesta carta ens fou proporcionada per Peter Duesberg).

24 de Març del 1995.

Dr. Antony Fauci1:

Anthony Fauci.Com nou diputat que s'asseu a la taula dels Comitès de Reforma i Vigilància Guvernamental i de Ciències del Congrés número 104, una de les meves preocupacions és la política de la SIDA del govern dels EE. UU. Dotze anys, 35 bilions de dòlars i 270.000 morts, i encara no hi ha cap cura, cap vacuna ni cap tractament eficaç per la malaltia. Tenint en compte els costos socials i econòmics ocasionats fins el moment, m'agradaria que em respongués a les següents preguntes:

 1. Se m'ha dit que:
  1. no hi ha ni un sols cas documentat de cap treballador de la salut (sense cap altre factor de risc afegit) que hagi contret SIDA d'entre els 401.749 pacients de SIDA nordamericans en 10 anys;
  2. Rock Hudson.el company de Rock Hudson, pacient de SIDA, la dona i la filla de 8 anys del pacient de SIDA Arthur Ashe, així com el marit de la pacient de SIDA Elizabeth Glaser no tenen VIH ni SIDA:

  3. Quina és la prova científica que la SIDA és contagiosa?
 2. Hi ha algú estudi que demostri que els seropositius americans, homes i dones -que no utilitzen drogues recreatives, ni AZT, ni han rebut transfussions-, han contret SIDA mitjançant el VIH? Existeixen casos documentats de transmissió de SIDA heterosexual terciari: SIDA transmès a una persona heterosexual pertanyent a un grup de baix risc que alhora transmet la SIDA a una altra persona heterosexual pertanyent també a un grup de baix risc?
 3. Després de més de deu anys d'intensa investigació i més de 100.000 informes publicats sobre VIH/SIDA. Hi ha algún estudi que provi que el VIH és la causa de la SIDA?
 4. Com explica Vostè els casos de SIDA sense VIH (Se m'ha dit que hi ha més de 4.621 registrats), a més a més de renombrant-los com «ICL»?
 5. Si el VIH infecciós és la causa de la SIDA Per què el sarcoma de Kaposi -la malaltia distintiva de la SIDA- s'observa exclusivament en homosexuals masculins?
 6. Per què hi ha supervivents de SIDA a llarg termini (12-15 anys)? (Existeix precedent mèdic d'un virus fatal amb un període de latència tan prolongat?) Són els supervivents a llarg termini de la SIDA persones que generalment no consumeixen drogues recreatives ni AZT?
 7. Com explica la comunitat científica el fet que les expectatives de vida dels hemofílics americans hagin augmentat de l'11% el 1972 al 27% el 1987, malgrat que el 75% fou infectat per VIH en la dècada anterior a 1984?
 8. Poden els esforços federals ignorar la teoria que les drogues recreatives i l'AZT causen SIDA, tenint en compte que el 30% del total dels pacients americans de SIDA són usuaris de drogues per via intravenosa, i que pràcticament tots els altres són usuaris de drogues recreatives per via oral i/o AZT, ddI ó ddC?
 9. Considerant que existeixen poques proves científiques del vincle concret entre el VIH i la SIDA És ètic prescriure AZT, un tòxic aniquilador en cadena de l'ADN desenvolupat fa 30 anys per la quimioteràpia del càncer, a 150.000 americans -entre ells dones embarassades i recent nascuts- com fàrmac anti-VIH?
 10. Hi ha algún precedent científic d'un virus causant d'una malaltia autoimmune? Qué té que veure el sarcoma de Kaposi, els linfomes, la demència, el càncer cervical i la malaltia de consunció amb l'immunodeficiència? Si el VIH mai no es troba en més d'una entre 1.000 cèl·lules dia si dia no, i el cos repon per lo menys 30 de 1.000 durant el mateix període. Com danya el VIH el sistema immune?
 11. En quants casos de SIDA en els EE. UU. s'ha trobat realment el VIH? Quantes presumptes diagnosis de VIH s'han enregistrat? En els test d'anticossos del VIH. Hi ha reaccions creuades amb altres microbis, virus, vacunes o altres substàncies ja siguin naturals ó artificials?
 12. Tenint en compte l'història de la hipòtesi del VIH/SIDA i la seva incapacitat per a proporcionar una cura, vacuna ó tractament eficaç per la SIDA en els darrers deu anys. Quant diners s'han gastat les agències guvernamentals en l'investigació de hipòtesis de la SIDA alternatives (per exemple, Duesberg, Root-Bernstein, Lo)?.
L'avenç en medicina depèn de l'experimentació, l'objetivitat, la comprovació de totes les hipòtesis, i lo més important, del debat, per a poder trobar la veritat.

Consideri aquestes qüestions inicials com la meva contribució a aquest important debat. Espero impacient la seva reposta a les anteriors preguntes.

Atentament,

Gil Gutknecht.
Diputat dels EE. UU.
Lloc «web»: http://www.gil.house.gov
Telèfon: (202) 225-2472
Fax: (202) 225-3246
Adreça:
425 Cannon House Office Building
Washington, DC 20515.
Oficina de distrite: Rochester
Telèfono de districte: (507) 252-9841
E-mail: gil.gutknecht@mail.house.gov

1S'envia còpia a: Robert Gallo, Harold Jaffe, Bill Paul, Harold Varmus, Patsy Fleming, David Satcher, Donna Shalala.

Article publicat en el número 42 de la revista «Medicina Holística». Edita: Associació de Medicines Complementàries (A.M.C.).


free-news.org