Criteris d'aïllament d'un virus.

El criteri aplicat per a afirmar l'existència de tot virus real ha consistit a demostrar que ha estat correctament aïllat i caracteritzat, per la qual cosa és obligatori acoumplir els següents quatre requisits:

 1. Presentar les quatre fotografies preceptives:
  1. del virus en l'interior de cèl·lules
  2. del virus aïllat, és a dir, sense absolutament res més a la foto (en especial, cap orgànul ni cap partícula intracel·lular ni microvesícula ni «partícula semblant-a-virus» pertanyents a la cèl·lula que el contenia i de la que ha de ser separat)
  3. de les diferents proteïnes de l'embolcall del virus i
  4. de l'únic àcid nucleic del virus.
 2. Seqüenciar tant les proteïnes com l'àcid nucleic aïllats, amb la fi de caracteritzar-los adequadament i evitar confusins amb altres proteïnes ó altres àcids nucleics que tinguin la mateixa longitud.
 3. Mostrar que s'han realitzat els també preceptius múltiples assaigs de control: si de teixits infectats s'han obtingut les quatre fotografies esmentades, del mateix tipus de teixits però no infectats i actuant en paral·lel, és a dir, fent exactament les mateixes operacions, amb els mateixos productes, en les mateixes concentracions, a les mateixes temperatures i en els mateixos temps, etc. no hi ha que obtenir res en les fotos finals que coincideixi amb allò que està en les quatre anteriors fotos del virus.
 4. Haver publicat en revistes científiques adequades (per exemple, Virology) les condicions tècniques en les quals es realitzen els experiments i quins resultats s'han obtingut, a fi que altres equips científics puguin realitzar en altres laboratoris els mateixos experiments, verificar que són correctes i constatar que arriben als mateixos resultats.
Microvesícules difoses com VIH.
Fotografia, publicada a la revista Virology número 230, on P. Gluschankof et al. indiquen unos objectes no aïllats que atribueixen al VIH-1. Stefan Lanka declara que aquests objectes són microvesícules.

free-news.org