Criteris d'aïllament d'un retrovirus.

Requisits d'aïllament d'un «retrovirus» acordats en un encontre de «retroviròlegs» celebrat a l'Institut Pasteur el 1973, i que foren formulats així:

  1. Cultiu de teixit suposadament infectat.
  2. Purificació d'especímens per centrifugació en gradient de densitats.
  3. Micrògrafs electrònics de partícules que mostrin les característiques morfològiques i dimensions (100-120 nM) de les partícules retrovirals, en densitat de sucrosa de 1,16 gm/ml, i que no continguin res més, incloent partícules d'altres morfologies ó dimensions.
  4. Prova que les partícules contenen transcriptasa inversa.
  5. Anàlisi de les proteïnes i de l'ARN de les partícules, i prova que són únics.
  6. Demostració que lo obtingut en els punts 1 a 5 és propietat solament dels teixits considerats infectats i no pot ser induït en els conreus de control. Aquests són conreus idèntics, és a dir, teixits obtiguts de persones similars a les malaltes, i conreuats en idèntiques condicions, amb l'única diferència que es suposa que no estàn infectats per un retrovirus.
  7. Prova que les partícules són infeccioses, és a dir, que si s'introdueixen partícules pures en conreus ó animals no infectats, s'obtenen partícules idèntiques com a resultat d'aplicar els passos 1 a 5.

free-news.org